Giường cho người bệnh NIKITA DCN05

  • Giường cho người bệnh chính hãng NIKITA DCN05
  • Sử dụng cơ cấu vận hành bằng cơ.
  • Chức năng hỗ trợ người bệnh hiện đại.
  • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng.
  • Bảo hành: 12 tháng